Έχει συνηθίσει την ομογένεια με κινήσεις που ξαφνιάζουν ο παπά-Λευτέρης.

Αυτή την φορά όμως ξάφνιασε και πολλούς δικούς του με την απόφαση του να ενταχθεί στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλία και Νέας Ζηλανδίας.

Η σχετική ανακοίνωση που στάλθηκε στο «Νέο Κόσμο» αναφέρει τα εξής:

«Με μεγάλην χαράν, συγκινήσιν καί ένθουσιασμόν άνακοινώνται όπι σήμερον τήν 18ην τού μηνός Φεβρουαρίου καί Σωτηρίου ‘Έτους 2024, ό Αίδεσιμότατος Πρωτοπρεσβύτερος Ελευθέριος Τάτσης, είσχώρησεν οίκειοθελών είς τήν μίαν, μοναδικήν καί άποκλειστικήν Έκκλησίαν τής Ιεράς ΑρχιεπισκοπήςΑύστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας καί είς τήν ίστορικήν καί μοναδικήν παλαίμαχον Κοινοτηταν τής Έλληνικής Όρθοδόξου Kοινοτητος Σέιντ Αλμπανς Αγία Παρασκευη.

Εύγε π. Έλευθέριε διά τήν έμπιστοσύνην σου είς την σωστήν Αρχιερωσύνην που άποδεικνύηται με πράξεις καί ούχί οφφίκια άλλά καί είς τήν αγωνιστικότηταν τής Κοινότητος μας.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+0 Αύστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας

Νεκτάριος

Η Πρόεδρος

Αρετή Ακαμάτη

Ο Γενικός Γραμματεύς

Παναγιώτης Ζαφείρης”.

O παπά-Λευτέρης μιλώντας στο “Νέο Κόσμο” επιβεβαίωσε την είδηση. “Δεν είχα άλλη επιλογή καθώς μεγαλώνω. Στο εξής θα μνημονεύω τον Αρχιεπίσκοπο Νεκτάριο” μας είπε.

Είναι γνωστό στην ομογένεια ότι “….με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επεβλήθη στον μέχρι πρότινος κληρικό κ. Ελευθέριο Τάτση η ποινή της καθαιρέσεως από τον βαθμό της ιερωσύνης, για σειρά εκκλησιαστικών και κανονικών παραπτωμάτων στα οποία υπέπεσε”.

Ο ίδιος ο παπά-Λευτέρης είχε δηλώσει στο “Νέο Κόσμο” τότε: Τιμή μου η καθαίρεσή μου, αλλά δεν ισχύει και με γραπτή του ανακοίνωση επέκρινε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας.