Τη θλιβερή εικόνα για το μέλλον των Ελληνικών στην Αυστραλία αποκαλύπτει νέα έκθεση της εταιρίας δημογραφικών μελετών .id, η οποία εξετάζει τις γλώσσες που βρίσκονται σε φθίνουσα κατάσταση των ξένων γλωσσών κατά τη δεκαπενταετία 2001–2016 στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με την έκθεση, που βασίζεται στα στοιχεία των Απογραφών, τα Ιταλικά βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη θέση απ’ ό,τι τα Ελληνικά καθώς αυτοί που μιλούσαν την Ιταλική στο σπίτι το 2001 υπολογίζονταν στους 353.200 ενώ το 2016 στους 271.600.

Τα Ελληνικά βρίσκονται στη δεύτερη θέση των γλωσσών που φθίνουν με ταχύτατους ρυθμούς και, σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός αυτών που μιλούσαν τα Ελληνικά στο σπίτι κατά την περίοδο 2011-2016 μειώθηκε κατά 25,900 άτομα. Το 2016 τα ελληνικά στο σπίτι μιλούσαν $237,600 κάτοικοι Αυστραλίας.

Στην κορυφή των γλωσσών που φθίνουν (στην τρίτη θέση, για την ακρίβεια, συμπεριλαμβάνεται και η Κροατική γλώσσα οι ομιλητές της οποίας κατά την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά 12.900 άτομα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση παρά το γεγονός ότι αυτοί που μιλούν την Ελληνική γλώσσα μειώνονται χρόνο με τον χρόνο, συγκριτικά με τα Ιταλικά, τα Ελληνικά φθίνουν με χαμηλότερο ρυθμό χάρη στα πολλά ελληνικά σχολεία.

Οι λόγοι πίσω από τη μείωση του αριθμού αυτών που μιλούν τη γλώσσα, είτε πρόκειται για την Ιταλική είτε για την Ελληνική, είναι γνωστοί στην παροικία μας και ίδιοι με αυτούς που επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Καθώς η γενιά των πρώτων μεταναστών «πεθαίνει» και οι νέοι μετανάστες που δέχεται η Αυστραλία προέρχονται ως επί το πλείστον από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και τη Μέση Ανατολή, η χρήση των γλωσσών αυτών συρρικνώνεται.

«Τα μεταναστευτικά ρεύματα έως και τα μέσα της δεκαετίας του ’90 προέρχονταν συνήθως από χώρες που βρίσκονταν σε πόλεμο ή είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα» αναφέρει ο αναλυτής δημογραφικών στοιχείων της εταιρίας .Id, Glenn Capuano, «εντούτοις, στη συνέχεια δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην αποδοχή ειδικευμένων μεταναστών που προέρχονται από χώρες της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ασίας».

Αυτό εξηγεί και το γεγονός, σύμφωνα με τον κ. Capuano, ότι ενώ ο αριθμός αυτών που μιλούν τις γλώσσες των «παλαιών μεταναστών» μειώνεται, συνολικά ο αριθμός αυτών που δεν μιλούν την Αγγλική στο σπίτι αυξάνεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ το 2001 15,1% του πληθυσμού της Αυστραλίας δήλωνε ότι μιλά άλλη εκτός της αγγλικής γλώσσας στο σπίτι, το ανάλογο ποσοστό το 2016 ξεπερνούσε το 20% των κατοίκων της χώρας.

Η γλώσσα που βρίσκεται στην πρώτη θέση των ξένων γλωσσών που μιλιούνται στο σπίτι είναι η Μανδαρινική Κινεζική την οποία μιλά πάνω από μισό εκατομμύριο κατοίκων.