Το Πρόγραμμα Παρηγορητικής Φροντίδας της Πρόνοιας «Μαζί», που απευθύνεται στους φροντιστές ατόμων που ζουν με ασθένειες που περιορίζουν τη ζωή, σε συνεργασία με την Villa Maria Catholic Homes στο Clayton Community Center, διοργάνωσε τη περασμένη Δευτέρα μια ακόμα ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνάντηση.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν τους τρόπους διατήρησης της ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα σε αυτούς υποστηρικτικά μέσα και υπηρεσίες της περιοχής.

Οι φροντιστές συχνά χαρακτηρίζονται από πολλούς ως «ήρωες», καθώς παρά το γεγονός ότι το έργο που προσφέρουν καθημερινά τους δίνει αρκετή ηθική ικανοποίηση, εν τούτοις κρύβει πολλές και συχνά μεγάλες προκλήσεις. Η ημερίδα διερεύνησε το πώς μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι προκλήσεις τόσο στη σωματική όσο και στη συναισθηματική ευεξία τους.

Το πρόγραμμα «Mazi» της Πρόνοιας στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι οι φροντιστές θα παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτούς, διατηρώντας παράλληλα οι ίδιοι την υγεία και την ευημερία τους.

Η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου στις 10.30 π.μ. στο Κοινοτικό Κέντρο Clayton (9-15 Cooke Street) με θέμα την Απώλεια και τη Θλίψη. Θα συζητηθούν οι διάφορες μορφές απώλειας, η αποδοχή, οι τρόποι με τους οποίους οι φροντιστές μπορούν να αποφύγουν να παραμείνουν κολλημένοι στο φαύλο κύκλο της θλίψης καθώς και οι διάφορες υπηρεσίες και μέσα στήριξης που έχουν στη διάθεσή τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να κάνουν κράτηση στο τηλέφωνο 9388 9998.