Τα νέα είναι καλά αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και να συνεχίσουμε μέχρι του χρόνου τουλάχιστον να πληρώνουμε το δικό μας φυσικό αέριο, περισσότερο από ό,τι οι καταναλωτές των ΗΠΑ και του Καναδά στους οποίους το εξάγουμε.

Τα καλά νέα συμπεριλαμβάνονται σε έκθεση της Επιτροπής Προστασίας Θεμιτού Ανταγωνισμού και Καταναλωτών της Αυστραλίας (Australian Consumers and Consumers Commission – ACCC) η οποία μελετώντας την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου την ζήτηση και την προσφορά αποθεμάτων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Αυστραλία το 2020 αναμένεται να είναι φθηνότερες από ό, τι φέτος.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε την Πέμπτη και διαπιστώνει επίσης ότι θα υπάρξει επαρκής προσφορά για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, αλλά και της ζήτησής του από την παγκόσμια αγορά.

Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου της ανατολικής Αυστραλίας αναμένεται να παράγουν 113 petajoules φυσικού αερίου επιπλέον, ενώ η ζήτηση προβλέπεται να είναι μικρότερη από 16 petajoules.

Οι προσφορές που πραγματοποίησαν οι παραγωγοί του Queensland για προμήθεια το 2020 ήταν γενικά κάτω από τα $10 ανά gigajoule.

Ωστόσο, οι τιμές που οι παραγωγοί πουλούν το φυσικό τους αέριο σε μεγάλους καταναλωτές όπως είναι οι επιχειρήσεις και βιομηχανίες της Ν. Ν. Ουαλίας και της Βικτώριας παρέμειναν ως επί το πλείστον στα $10-12 ανά gigajoule.

Ο υπουργός Οικονομικών της χώρας μας Josh Frydenberg πριν από λίγο καιρό δηλώνοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει λάβει μία σειρά μέτρων με απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγής προκειμένου να μειωθεί η τιμή του γκαζιού στην εγχώρια αγορά ζητώντας από τις πολιτείες να άρουν τις απαγορεύσεις και τα μορατόρια για συμβατικές και μη συμβατικές διερευνήσεις εξόρυξης φυσικού αερίου.

Από την μεριά του ο αρμόδιος για θέματα ενεργειακής πολιτικής Mark Butler ανέφερε πρόσφατα ότι οι Αυστραλοί εξακολουθούν να πληρώνουν «χρυσό» το φυσικό αέριο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο πολλές θέσεις εργασίας επαναλαμβάνοντας τις επισημάνσεις της ACCC ότι ενώ η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο, οι Αυστραλοί καταναλωτές φυσικού αερίου πληρώνουμε περισσότερα για το φυσικό μας αέριο από ό, τι οι χρήστες σε άλλες χώρες εξαγωγής όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.