Το πρώτο βήμα για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο έγινε με την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της πρότασης του Υπουργείου Οικονομικών για σύσταση επενδυτικού ταμείου για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Το ταμείο θα ενισχυθεί αρχικά με 20 εκατ. ευρώ και όπως ανάφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου στις δηλώσεις του δεν θα υπάρχει καμία κρατική συμμετοχή ενώ θα είναι βασισμένο στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και θα βοηθήσει στην ενίσχυση των νεοφυών και των startups επιχειρήσεων.

Εξάλλου, ο κ. Προδρόμου ανάφερε πως στις 2 Σεπτεμβρίου ξεκινά το ΕΣΤΙΑ και το Υπουργείο Εργασίας θα είναι έτοιμο να δεχθεί τις πρώτες αιτήσεις.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε μια ανασκόπηση των μέχρι σήμερα δεδομένων της κυπριακής οικονομίας από τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος ανάφερε ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, το δημόσιο χρέος μειώνεται, το ίδιο και η ανεργία ενώ υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα.
Όσον αφορά τις παγκόσμιες εξελίξεις με την επιβράδυνση που παρουσιάζουν μεγάλες οικονομίες ο αρμόδιος υπουργός ανάφερε πως η κατάσταση παρακολουθείται.

Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο επενδυτικός νόμος έχει πλήρως τροποποιηθεί και προσαρμοστεί ώστε να μπορέσει να δώσει την απαιτούμενη ώθηση, ιδιαίτερα στις στρατηγικές επενδύσεις και σε άλλα αναπτυξιακά σχέδια και θα υποβληθεί ο τροποποιημένος νόμος στη Νομική Υπηρεσία για επεξεργασία. Αναμένεται ότι με τον νόμο αυτό θα δημιουργηθεί μια αρκούντως στελεχωμένη και τεχνοκρατικά προσαρμοσμένη διεύθυνση για την υλοποίηση επενδύσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών με εξειδικευμένο προσωπικό για να ενισχυθεί η αναπτυξιακή πολιτική του κράτους.

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ενημερωθεί ότι είναι έτοιμη η νομοθετική πρόταση για τη σύσταση του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, ακόμα ένας άξονας που θα ενισχύσει και την αναπτυξιακή πορεία και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και τις επιδόσεις της χώρας μας στον τομέα αυτό, καθώς και των μεγάλων δυνατοτήτων που διαθέτει η Κύπρος. Η νομοθεσία αυτή είναι κατατεθειμένη στη Νομική Υπηρεσία για επεξεργασία.