Περισσότερες αμφιβολίες φαίνεται πως έχουν οι νέοι Αυστραλοί σχετικά με την ποιότητα της χώρας τους.

Με βάση τα δεδομένα πρόσφατης έρευνας του ABC, σε ερώτηση αν θεωρούν την Αυστραλία την καλύτερη χώρα στον κόσμο για να ζήσει κανείς, τα ποσοστά ήταν πολύ υψηλά στις μεγαλύτερες ηλικίες (οι 75 και άνω συμφωνούν με τη συγκεκριμένη άποψη σε συντριπτικό ποσοστό 61%).

Ωστόσο, όσο μειώνεται η ηλικία, τόσο δείχνει πως αυξάνεται ο σκεπτικισμός στους ανθρώπους, αφού τα άτομα ηλικίας 50-64 επίσης δείχνουν να συμφωνούν, αλλά σε χαμηλότερο ποσοστό 45%, ενώ όσοι βρίσκονται στα 20-40 δεν δείχνουν να συμμερίζονται αυτήν την άποψη.

Πιο συγκεκριμένα, το ηλικιακό γκρουπ των 18-24 συμφώνησε σε ποσοστό μόλις 24%, εκείνο των 25-29 ήταν στα 21% και τέλος αυτό των 30-39 στα 26%.

Μάλιστα, διχασμένοι φαίνεται πως είναι αρκετοί από τους νέους, με εκείνους που δεν απάντησαν ούτε θετικά ούτε αρνητικά να βρίσκονται σε ποσοστό 17% στο γκρουπ 18-24, 19% σε αυτό των 25-29 και 18% στους 30-39.

Παράλληλα, στα γκρουπ των 18-24 και 25-29 υπήρξαν και οι περισσότερες αμφιβολίες, με το ποσοστό να φτάνει το 15%.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι να έχουν δραματικά αρνητική άποψη για την ζωή στη χώρα, αφού μόλις ένα 6% του γκρουπ των 18-24 υποστήριξε πως διαφωνεί καθέτως με την άποψη πως η Αυστραλία είναι ο καλύτερος τόπος για να ζήσει κανείς, το οποίο ήταν και το πιο υψηλό μεταξύ όλων των ηλικιακών γκρουπ.

Ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα ξεπερνά τις 54.000.