Το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κοινοτικών Γλωσσών του Σύδνεϋ, (Sydney Institute for Community Languages Education) (SICLE) δημιούργησε και ξεκίνησε προγράμματα για σχεδόν 2.000 εκπαιδευτικούς με τίτλους σπουδών από το εξωτερικό, προκειμένου να τους βοηθήσει να γίνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί για τα αυστραλιανά σχολεία. Ήδη εξήντα απ’ αυτούς έχουν αρχίσει τα προγράμματα του Μεταπτυχιακού στη Διδακτική (Master of Teaching) και θα εργαστούν σε τοπικά σχολεία το 2021. Είναι το μόνο πρόγραμμα του είδους του που λειτουργεί ως γέφυρα για εκπαιδευτικούς με τίτλους σπουδών από το εξωτερικό.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής Ken Cruickshank (Professor Ken Cruickshank), που οργάνωσε τα ταχύρρυθμα προγράμματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σύδνεϋ (Western Sydney University) και στο Αυστραλιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο (ACU), «αυτή την στιγμή είναι ευκολότερο να γίνεις γιατρός παρά εκπαιδευτικός στην Αυστραλία, εάν έχεις τίτλους σπουδών από το εξωτερικό».

«Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί με υψηλούς τίτλους σπουδών και με πολύχρονη διδακτική εμπειρία από το εξωτερικό χάνονται μέσα στο σύστημα”. Ο καθηγητής Cruickshank σημειώνει πόσο δύσκολο είναι γι’ αυτούς να βρουν πληροφορίες κι έναν τρόπο να προσανατολιστούν, ενώ συχνά κατευθύνονται σε λανθασμένα προγράμματα σπουδών. «Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς στη ΝΝΟ και το σύστημα απλά δεν αξιοποιεί ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι οι άνθρωποι νομίζουν».

Και προσθέτει ότι υπάρχουν πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία από το εξωτερικό, οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται στην Αυστραλία, εκ των οποίων σχεδόν το 90% είναι γυναίκες. «Υπάρχουν εκπαιδευτικοί με δεκαετίες διδακτικής εμπειρίας, οι οποίοι προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε οικογενειακές και εργασιακές υποχρεώσεις και να προσαρμοστούν σε μία νέα χώρα, και οι οποίοι χρειάζονται ενημέρωση και υποστήριξη», όπως αναφέρει ο καθηγητής Cruickshank. «Το καινούργιο μας πρόγραμμα απαιτεί δύο με τρία χρόνια για την απόκτηση της Αυστραλιανής πιστοποίησης και αποτελεί μία επαγγελματική δίοδο για νεοφερμένους μετανάστες και πρόσφυγες».

Ανάγκη για διαφορετικούς εκπαιδευτικούς

Πάνω από το 20% των μαθητών μιλάνε μία δεύτερη γλώσσα πέρα από τα Αγγλικά στο σπίτι, ωστόσο ο χώρος της εκπαίδευσης στην Αυστραλία μονογλωσσικά αγγλοκρατείται.

Εκπαιδευτικοί με σπουδές από το εξωτερικό συχνά διδάσκουν εθελοντικά στα σχολεία των κοινοτικών γλωσσών, αλλά είναι δύσκολο γι’ αυτούς να αποκτήσουν τις σωστές πληροφορίες σχετικά με το πώς θα εισέλθουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Χάρη σε επιχορήγηση από την κυβέρνηση της ΝΝΟ της τάξεως των 7,6 εκατομμυρίων ($7.6 million grant from the NSW government), το SICLE μπορεί να παράσχει δωρεάν συμβουλές σχετικά με περαιτέρω σπουδές και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης σε εκπαιδευτικούς των σχολείων των κοινοτικών γλωσσών. Επιπλέον, το ινστιτούτο παρέχει τάξεις για τη βελτίωση των αγγλικών και υποστηρίζει νεοφερμένους μετανάστες όσον αφορά τις εξετάσεις αγγλομάθειας που απαιτούνται για να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός στην Αυστραλία.

100 διαθέσιμες θέσεις το 2021

Το 2021, το SICLE έχει 100 διαθέσιμες θέσεις στα προγράμματα για το Μεταπτυχιακό στη Διδακτική (Master of Teaching) για εκπαιδευτικούς που χρειάζονται να αναβαθμίσουν τους τίτλους σπουδών τους. Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να αναγνωριστούν στη ΝΝΟ ως γενικοί δάσκαλοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλα τα μαθήματα. Οι εκπαιδευτικοί θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, θα κάνουν πρακτική σε τοπικά σχολεία, και θα υποστηριχτούν στη διαχείριση της τάξης και σε αντικείμενα όπως η χρήση της τεχνολογίας.

«Το να έχουμε εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικούς πολιτισμούς είναι πραγματικά σημαντικό για όλους τους μαθητές στην Αυστραλία, σ’ αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία και το ποικιλόμορφο παγκόσμιο περιβάλλον», αναφέρει ο καθηγητής Cruickshank.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εγγραφείτε σε διαδικτυακές ενημερωτικές συνεδρίες που θα λάβουν χώρα τον Φεβρουάριο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του SICLE για το Μεταπτυχιακό στη Διδακτική (Master of Teaching) http://mteach.org.au/

Dr. Ken Cruickshank, Professor in Education and TESOL

Sydney School of Education and Social Work,

Director, Sydney Institute of Community Language Education,

Eben Gowrie Waterhouse Chair in Languages,

The University of Sydney

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις υπεύθυνες για την ελληνική ομάδα του Sydney Institute of Community Language Education (SICLE):

Κατερίνα Βέτσικα, Greek Project Officer, 0410 324 328 ή

Παρασκευή Τριανταφυλλοπούλου, Greek Project Officer, 0434 625 002