Όσοι ήρθαμε και ζούμε στην Αυστραλία εδώ και πολλές δεκαετίες, είμαστε πολιτογραφημένοι πλέον και μιλούμε την αγγλική γλώσσα. Αναδεικνύουμε ή και απορρίπτουμε τις κυβερνήσεις της σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό, αλλά και τοπικό επίπεδο. Πληρώνουμε όλους τους φόρους και συμμορφωνόμαστε με όλους του νόμους που ψηφίζει η εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση. Συμμετέχουμε πλήρως στη ζωή της χώρας και είμαστε όλοι μας πολίτες της που με δημοκρατικό τρόπο ελέγχουμε τις τύχες της και επωμιζόμαστε όλοι μας και την ασφάλειά της. 

Τι γίνεται, όμως, με τις 190.000 νέους μετανάστες που έρχονται κάθε χρόνο στη χώρα μας -τα τελευταία δέκα χρόνια- οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις αξίες και αρχές της Αυστραλίας; Παρακάτω προχωρώ σε μια σύντομη επιλογή νέων κανονισμών που θα πρέπει να τηρούν οι νέοι Αυστραλοί και γι’ αυτό υποχρεώνονται να υπογράψουν υπευθύνως όταν μπουν στη χώρα μας.

Για μία συγκεκριμένη και πληροφοριακή ενημέρωση, διαλέγω μόνο μερικά αποσπάσματα όσον αφορά τις υποχρεώσεις όλων των νέων Αυστραλών, τα οποία βρήκα άκρως ενδιαφέροντα στα σχετικά φυλλάδια του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο από το 2013 ονομάζεται Department of Immigration and Border Protection.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι παρούσες πληροφορίες προορίζονται για τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση παραμονής στην Αυστραλία, είτε μόνιμης είτε προσωρινής. 

Οι πληροφορίες παρέχουν μια επισκόπηση της Αυστραλίας, της ιστορίας της, του τρόπου ζωής και τις αξίες που μοιραζόμαστε. Όταν υποβάλλουν αίτηση για επιλεγμένες θεωρήσεις, οι αιτούντες ηλικίας 18 ετών και άνω υποχρεώνονται να υπογράψουν μια Δήλωση Αξιών της Αυστραλίας, επιβεβαιώνοντας ότι θα σέβονται τις αξίες της Αυστραλίας και θα υπακούνε στους νόμους της. 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

-σεβασμό στην ίση αξία, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόμου 

-ελευθερία του λόγου 

-θρησκευτική ελευθερία και κοσμική κυβέρνηση 

-ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 

-υποστήριξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτους Δικαίου 

-ισότητα ενώπιον του νόμου 

-ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

-ισότητα ευκαιριών 

-φιλειρηνισμό 

-πνεύμα ισότητας που ασπάζεται την ανοχή, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συμπόνια στα άτομα που την χρειάζονται.

Οι αξίες αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς ανθρώπους, ενώ εξακολουθούν να διατηρoύν την ίδια έννοια. Δεν ανήκουν αποκλειστικά στην Αυστραλία, αλλά έχουν ευρεία αποδοχή από το κοινό και στηρίζουν την αυστραλιανή κοινωνία και τον πολιτισμό της. 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Οι αιτούντες απαιτείται να έχουν διαβάσει ή να τους έχει εξηγηθεί, το υλικό που διατίθεται από την αυστραλιανή κυβέρνηση για τη ζωή στην Αυστραλία. Οι αιτούντες καλούνται, επίσης, να κατανοήσουν τι μπορεί να απαιτείται από αυτούς αν αργότερα ζητήσουν την αυστραλιανή υπηκοότητα. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνεται στα σχετικά έντυπα αίτησης θεωρήσεων και όλοι οι αιτούντες ηλικίας 18 ετών και άνω θα πρέπει να την υπογράψουν. 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΛΕΕΙ:

«Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει ή μου έχουν εξηγήσει τις πληροφορίες που παρέχονται από την αυστραλιανή κυβέρνηση για τις αξίες και την κοινωνία της Αυστραλίας. Κατανοώ ότι: 

-Η αυστραλιανή κοινωνία εκτιμά τον σεβασμό της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ατόμου, την ελευθερία της θρησκείας, τη δέσμευση στο κράτος Δικαίου, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και το πνεύμα ισότητας που ασπάζεται τον αμοιβαίο σεβασμό, την ανοχή, το ευ αγωνίζεσθαι και τη συμπόνια για τα άτομα που την έχουν ανάγκη και την επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος,

-η αυστραλιανή κοινωνία εκτιμά την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνική τους καταγωγή, 

-η αγγλική γλώσσα, ως η εθνική γλώσσα, είναι ένα σημαντικό ενοποιητικό στοιχείο της αυστραλιανής κοινωνίας. 

Δεσμεύομαι να σέβομαι αυτές τις αξίες της αυστραλιανής κοινωνίας κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Αυστραλία και να υπακούω στους νόμους της». 

ΟΤΑΝ ΓΙΝΩ ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

«Κατανοώ ότι αν θα επιδιώξω να γίνω Αυστραλός πολίτης: 

-Η αυστραλιανή υπηκοότητα είναι μια κοινή ταυτότητα, ένας κοινός δεσμός που ενώνει όλους τους Αυστραλούς, ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ποικιλομορφία τους. 

-Η αυστραλιανή υπηκοότητα περιλαμβάνει αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την αυστραλιανή υπηκοότητα, περιλαμβάνουν υπακοή στην αυστραλιανή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ψηφοφορία στις εκλογές και την υπηρεσία σε σώμα ενόρκων. Αν πληρώ τις νομικές προϋποθέσεις να γίνω Αυστραλός πολίτης και η αίτησή μου εγκριθεί, κατανοώ ότι θα πρέπει να δηλώσω την αφοσίωσή μου προς την Αυστραλία και το λαό της». 

Επίσης, για την προσωρινή παραμονή: «Θα σέβομαι τις αξίες της Αυστραλίας, που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Αυστραλία και θα υπακούω στους νόμους της». 

Σημείωση: Φρονώ ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς διεξοδικά όλες τις απαιτήσεις της Αυστραλίας για κάποιον που έρχεται εδώ να εργαστεί ή και να ζητήσει να γίνει Αυστραλός. Η χώρα μας έχει νόμους και πρέπει να τηρούνται από όλους. Όλα βρίσκονται στον ιστότοπο του Υπουργείου.