Δύο φορές υπερκαλύπτουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας οι καταλογισθέντες φόροι που παραμένουν ανείσπρακτοι, είτε λόγω δικαστικών εμπλοκών, είτε διότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν διεκδικήθηκαν από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», περίπου 33 δισ. ευρώ δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί από τις Εφορίες, διότι εκκρεμεί η έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Όπως τονίζεται έσοδα που βεβαιώθηκαν το 1997 δεν έχουν σήμερα εισπραχθεί, λόγω της καθυστέρησης των δικαστηρίων να εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις.

Διαχρονικά φορολογούμενοι στους οποίους καταλογίζονται πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι μπορούν να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας την ετυμηγορία των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι πρότινος ο νόμος όριζε ότι με την υποβολή προσφυγής ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει ποσό 10% επί του συνολικού φόρου και προστίμων που του έχουν καταλογιστεί και μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση παύουν να τρέχουν οι προσαυξήσεις και αναστέλλεται η παραγραφή για το ποινικό σκέλος των υποθέσεων.

Στην πράξη δε σχεδόν όλοι οι δικαστές δέχονται τις αιτήσεις αδυναμίας πληρωμής και στο τέλος όλο το ποσό καταλήγει να διεκδικείται σε 13 χρόνια, 4 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, 4 χρόνια στο Διοικητικό Εφετείο και άλλα 5 χρόνια στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στα 33 δισ. ευρώ των καταλογισθέντων και εκκρεμών στα δικαστήρια φόρων προστίθενται 32 δισ. ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αν διαγραφούν φτωχοί οφειλέτες και οι ΔΕΚΟ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 23 δισ. ευρώ. Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι 8.282 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν πάνω από 200.000 ευρώ έκαστο, με τη συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή να φτάνει τα 20,04 δισ. ευρώ. Αθροιστικά λοιπόν τα φορολογικά έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί ανέρχονται σε 65 δισ. ευρώ καλύπτουν δυο φορές το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού 2009 (32 δισ. ευρώ).

Την ίδια στιγμή, τις υποθέσεις ληξιπρόθεσμων χρεών περισσότερων από 827.000 οφειλετών ανοίγει το υπουργείο Οικονομικών με στόχο την άμεση είσπραξη 4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» το υπουργείο Οικονομικών έχει προσλάβει στέλεχος από ελεγκτική εταιρεία του εξωτερικού με μοναδικό σκοπό την υποβολή προτάσεων για την είσπραξη μέρους των τεράστιων ληξιπρόθεσμων χρεών που λιμνάζουν στις εφορίες. Το εν λόγω στέλεχος κατέχει όλα τα αρχεία που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και κύριο μέλημά του είναι η κατηγοριοποίη ση αυτών σε όσες μπορούν να εισπραχθούν άμεσα και σε εκείνες που θα περιμένει το Δημόσιο πολλά χρόνια για να καταλήξουν τα εν λόγω χρέη στα ταμεία του κράτους.

Ο ελεγκτής έχει καταλήξει στο συμπέρασμα από τα ως τώρα στοιχεία ότι το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να εισπράξει άμεσα περί τα 4 δισ. ευρώ σε σύνολο περίπου 23,4 δισ. ευρώ που είναι τα ληξιπρόθεσμα, χωρίς επισφάλειες που χρωστούν συνολικά 827.396 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μάλιστα ο ίδιος προτείνει κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και πλειστηριασμούς ακινήτων για την είσπραξη των οφειλών.

Την όλη διαδικασία αναμένεται να επιβλέψει ο υφυπουργός Οικονομικών Φ.Σαχινίδης ο οποίος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα πρέπει να ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εκπροσώπους του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία των εσόδων και των δαπανών.