ΤΟΥ ΘΩΜΑ Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διάλογος

ΣΚΕΠΤΟΓΡΑΜΜΑ

Ευρωεκλογές και έδρες

Διάλογος

Διαγλώσσια

Μάθετε για την προέλευση της λέξης φαινόμενο

Διάλογος

Σκεπτόγραμμα Γλωσσική Επιμόρφωση

Σε όλα τα ελληνικά σχολεία της Μελβούρνης η γλώσσα μας διδάσκεται συνήθως μέσα από κάποιο κείμενο. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η διδασκαλία της ελληνικής είναι κειμενοκεντρική. Στο Δημοτικό …