Αποκαλυπτική είναι έκθεση της VPRC για την επιδείνωση που παρουσίασε πέρυσι (2008) η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών: Το 24% του ελληνικού πληθυσμού, ήτοι 2.120.406 άτομα, μπορεί να θεωρηθεί ότι ζει σε “περιβάλλον φτώχειας” πέρυσι, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 18% το 2007, ή 1.590.305 άτομα.

Δηλαδή, 530.101 Έλληνες είδαν την οικονομική τους κατάσταση να μεταβάλλεται επί το δυσμενέστερο πέρυσι, παρά το ότι εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά λήψης οικονομικής βοήθειας από την ευρύτερη οικογένεια, ενώ αρκετοί μισθωτοί και συνταξιούχοι κάνουν δύο ή και περισσότερες δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.

Σημαντικά είναι τα ποσοστά όσων δηλώνουν δυσκολία να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, καθώς επτά στους δέκα δανειολήπτες δηλώνουν πιεσμένοι για την πληρωμή των δόσεών τους, αλλά και όσων δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμη και τους πάγιους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιοποίησε η VPRC, το 2008: Το 46% των Ελλήνων, δηλαδή 4.064.112 άτομα δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει για μία εβδομάδα διακοπών τον χρόνο, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 41% το 2007.

Το 42%, δηλαδή 3.710.711 άτομα, αδυνατούσε να αντιμετωπίσει, έκτακτες μεν, αναγκαίες δε, δαπάνες, που προέκυψαν στο νοικοκυριό τους, με το αντίστοιχο ποσοστό του 2007 να ήταν στο 39%.

Το 21%, δηλαδή 1.855.355 άτομα, δεν μπορούσε να έχει ικανοποιητική θέρμανση στο νοικοκυριό τους, σημειώνοντας αύξηση επτά ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2007.

Το 26% δεν μπορούσε να τρώει κάθε δεύτερη μέρα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ποσοστό αυξημένο κατά τρεις μονάδες σε σχέση με το 2007.

Από τους παραπάνω τέσσερις δείκτες συνάγεται το συμπέρασμα ότι ανέρχεται στο 24% το συνολικό ποσοστό των ατόμων εκείνων που συγκεντρώνουν τρεις ή και τις τέσσερις “οικονομικές αδυναμίες”, που μπορεί να θεωρηθούν ως περιβάλλον φτώχειας στην ελληνική κοινωνία, όταν το 2007 ήταν 18% (δηλαδή 2.120.406 άτομα το 2008 από 1.590.305 άτομα το 2007).

Οι περισσότερο φτωχές κατηγορίες είναι οι αγρότες (36,2% του πληθυσμού τους), οι συνταξιούχοι (36%, με το ποσοστό στην ομάδα των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα να εκτινάσσεται στο 42%, και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (με ποσοστό 19%).

Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της έρευνας όσον αφορά τις καθημερινές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες:

    1. Το 35%, δηλαδή 3.095.259 άτομα, αντιμετώπισε δυσκολία στην πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου κ.ά., με το ποσοστό να καταγράφει κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με το 2007, που ήταν 27%. Δηλαδή το 2008 περίπου 706.000 Έλληνες προστέθηκαν στη λίστα των ατόμων που πλήρωσαν με δυσκολία τους πάγιους λογαριασμούς.
    2. Το 13%, δηλαδή 1.148.553 άτομα, αντιμετώπισε δυσκολία στην πληρωμή ενοικίου ή δόσης δανείου πρώτης κατοικίας. Το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα απορροφά μέρος της πίεσης, αλλά παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο ποσοστό εμφανίζεται αυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2007.
    3. Σημαντική αύξηση σημείωσε και ο αριθμός όσων δυσκολεύτηκαν να πληρώσουν δόσεις πιστωτικών καρτών και δανείων. Το σχετικό ποσοστό ανήλθε σε 26%, ή 2.297.107 άτομα, από 19% το 2007.
    4. Το 77% των πολιτών που δηλώνει ότι πληρώνουν μηνιαίως κάποιο ποσόν στις τράπεζες (που ανέρχεται στο 45% του συνόλου, από 38% το 2007), δηλώνει ότι επιβαρύνεται πολύ και αρκετά από τις δανειακές του υποχρεώσεις, ενώ το 29% δηλώνει πως επιβαρύνεται πολύ, αντί 78% και 26% που ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά το 2007.

Προβάλλοντας στο σύνολο του πληθυσμού τα συγκεκριμένα ποσοστά προκύπτει ότι το ένα τρίτο του συνόλου των πολιτών (34,5%) βρίσκεται πιεσμένο από τις δανειακές του υποχρεώσεις, από 29,5% που ήταν το συγκεκριμένο ποσοστό το 2007.

  1. Σημαντική είναι η αύξηση, στην κατηγορία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, του ποσοστού που δηλώνει χρεωμένο σε δόσεις, πιστωτικές κάρτες και δάνεια.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ιδιωτικών υπαλλήλων που είναι χρεωμένοι στις τράπεζες ανήλθε στο 56% το 2008, από 46% το 2007. Το αντίστοιχο ποσοστό στους δημοσίους υπαλλήλους διαμορφώθηκε σε 61% το 2008, μειωμένο κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2007.