«Τα ετερώνυμα έλκονται», αλλά όχι για…  πολύ!

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Πανεπιστημίου της Καμπέρας, στην οποία έλαβαν μέρος 2.500 ζευγάρια.

Η έρευνα έγινε από το 2001 έως το 2007.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή. οι βασικές αιτίες διαζυγίου είναι οι διαφορές του ζευγαριού και κυρίως πάνω σε θέματα οικονομίας, η επιθυμία απόκτησης παιδιών, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η ηλικία.

Τα ποσοστά διαζυγίου είναι διπλάσια σε ζευγάρια όπου ο άνδρας είναι τουλάχιστον εννέα χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα. Επίσης, μεγάλα είναι τα ποσοστά διαζυγίου και όταν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη ένα ή δυο χρόνια από τον άνδρα.

Αν η γυναίκα έχει έντονη επιθυμία να αποκτήσει παιδί και ο άνδρας αντιδρά, οι πιθανότητες διαζυγίου είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Τέλος, το κάπνισμα και το ποτό είναι σημαντικές αιτίες διαζυγίου.

Από την ίδια έρευνα, προκύπτει ότι το 25% των γάμων διαλύονται σε έξι χρόνια και το 50% σε 25 χρόνια.

Σύμφωνα με έναν από τους ερευνητές «η αντίληψη ότι τα ετερώνυμα έλκονται δεν ισχύει στις ανθρώπινες σχέσεις. Η προσωπικότητα ενός ατόμου είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, που βασίζει την απόφαση για την επιλογή ενός συντρόφου σε πολλά και ποικίλα κριτήρια».