Ο τίτλος «Τα του δήμου, τω δήμω!» (Ό,τι είναι δημόσιο πρέπει να δημοσιοποιείται!) αποτελεί απάντηση στην επιστολή που έστειλε ο κ. Νίκος Λαλόπουλος σε εφημερίδες της παροικίας, με την οποία επιζητά «τα εν οίκω μη εν δήμω», αλλά δημοσιεύοντας την μακροσκελέστατη επιστολή του κάνει ακριβώς αυτό που κατακρίνει!

Άποψή μας είναι ότι θέματα που αφορούν την ομογένεια πρέπει να δημοσιοποιούνται με αντικειμενικότητα και χωρίς προσωπικές αντιπαλότητες ή παρεμβολές, για να μπορούν οι συμπάροικοι να σχηματίζουν ελεύθερα και σωστά μια γνώμη για το ποιος το;yς εκπροσωπεί και τι λέγεται για λογαριασμό τους, για αποφάσεις που πρέπει να βγαίνουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες της οργανωμένης παροικίας.

Θέση του ΣΑΕ Ωκεανίας kai Άπω Ανατολής είναι ότι η νόμιμα κατοχυρωμένη οργάνωση Ελληνικό Συμβούλιο (AHC NSW Inc) έχει μια σοβαρή αποστολή που πρέπει να τηρείται με ευλάβεια και βαθύ αίσθημα ευθύνης, όχι vw μέσο προβολής ατόμων ή οργανώσεων, άλλα vw συλλογικό όργανο το οποίο πληροί την αποστολή του, δηλαδή την προώθηση και υποστήριξη των δίκαιων ελληνικών θέσεων στο δημοκρατικό περιβάλλον της αυστραλιανής πολιτικής ζωής. Τουναντίον, αν η αποστολή αυτή δεν κινείται από δημοκρατικές διαδικασίες, μπορεί να καταστεί αναποτελεσματική και βλαπτική.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ήταν κοινά γνωστό και αποδεκτό από πολλά στελέχη του Ελληνικού Συμβουλίου ότι η λειτουργία του ήταν προβληματική και έκτοτε στόχος μας vwσυντονιστικό όργανο ήταν να συμβάλλουμε στην καλύτερη λειτουργικότητα και ευρεία συμμετοχή της παροικίας σε όλα τα παροικιακά και ομογενειακά θέματα, ανεξαίρετα.

Στις διαδικασίες συναντήσεων με τον πολιτικό κόσμο στην Καμπέρρα την Κυριακή, 21 και τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009, φάνηκαν ολοκάθαρα οι αδυναμίες και τα προβλήματα λειτουργικότητας του οργάνου.

Στις 20/7/2009, χωρίς καμιά προηγούμενη επικοινωνία ή, έστω, ένα τηλεφώνημα, το ΣΑΕ Ωκεανίας έλαβε μια επιστολή σε επιστολόχαρτο του «Australian Hellenic Council» με διεύθυνση Clifton Hill Μελβούρνης και με υπογραφή «Πρόεδρος, Νίκος Λαλόπουλος», στην οποία αναφέρεται ότι το «Αυστραλο-Ελληνικό Συμβούλιο Βικτώριας» (μια οργάνωση μη νόμιμα κατοχυρωμένη στη Βικτώρια) αποφάσισε ότι το ΣΑΕ Ωκεανίας δεν πρέπει να συμμετέχει στις διαδικασίες επισκέψεων στους πολιτικούς, διότι «έκρινε ότι ο ρόλος του ΣΑΕ είναι να εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση», μια δήλωση εντελώς λανθασμένη και παραποιημένη, αφού ο νομοθετημένος ρόλος του ΣΑΕ (νόμος 3480/2006) είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να εκπροσωπεί τον απανταχού ελληνισμό προς την ελληνική κυβέρνηση.
Ο ισχυρισμός για ωμή παρέμβαση του ΣΑΕ Ωκεανίας στα εσωτερικά του Αυστραλο-Ελληνικού Συμβουλίου, αποτελεί παραποίηση της αλήθειας, δεδομένου ότι το θέμα προστέθηκε στα θέματα της συγκέντρωσης της 26ης Αυγούστου μετά τη λήψη της επιστολής του κ. Λαλόπουλου και σκοπό είχε να ανταλλαχθούν απόψεις για τις θέσεις που διατυπώθηκαν στην επιστολή σχετικά με το ΣΑΕ Ωκεανίας.

Εξάλλου, στην επιστολή προς τις εφημερίδες γίνεται προσπάθεια να ταυτιστεί η νόμιμα κατοχυρωμένη οργάνωση Australian Hellenic Council NSW Inc. με το Εθνικό Συμβούλιο και το Australian Hellenic Council (VIC) Inc., οργανώσεις που δεν είναι νόμιμα κατοχυρωμένες. Είναι αυτά «ανυπόστατες και παραπλανητικές» δηλώσεις; Συμπερασματικά, η επιστολή με υπογραφή «Πρόεδρος, Νίκος Λαλόπουλος», ήταν τουλάχιστον αυθαίρετη.
Δηλαδή, οι αναφερόμενες οργανώσεις Εθνικό Συμβούλιο, ΑυστραλοΕλληνικό Συμβούλιο, Αυστραλο-Ελληνικό Συμβούλιο Βικτώριας, δεν υπάρχουν ως  νόμιμα κατοχυρωμένες οντότητες στην Βικτώρια, ενώ ο κ. Λαλόπουλος υπογράφει ως πρόεδρος.

Συνεπώς, ποια νόμιμη οργάνωση ανέλαβε τη διετή προεδρία το 2008 από τη νομικά κατοχυρωμένη οργάνωση Australian Hellenic Council NSW Inc.; Άτομα ανέλαβαν, όχι οργάνωση!
Αυτή είναι η ωμή αλήθεια και τίποτα παραπλανητικό, ενώ παραπλανητικό και παράνομο είναι η υπογραφή επιστολής σε επιστολόχαρτο ανύπαρκτων και μη κατοχυρωμένων οργανώσεων, όπως η Australian Hellenic Council (VIC) Inc. και Αυστραλο-Ελληνικό Συμβούλιο για την Πολιτεία της Βικτώριας, όπως εμφανίσθηκαν σε παροικιακές εφημερίδες.

Όσο για το Δελτίο Τύπου του ΣΑΕ Ωκεανίας που αναφέρεται στην δημοσιευμένη επιστολή, αυτό είχε τίτλο «Το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής στην Καμπέρρα – Στην ετήσια συνάντηση ΑΗC με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας» και αναφερόταν πολύ περιληπτικά στο γεγονός. Πού είναι το μεμπτό σημείο; Στο ότι μια οργάνωση (ΣΑΕ) εκδίδει ένα Δελτίο Τύπου για τις δραστηριότητές της;
Στη συνάντηση της 21/6/2009 στην Ελληνική Λέσχη στην Καμπέρρα, συζητήθηκε η λειτουργία και η οργάνωση του Αυστραλο-Ελληνικού Συμβουλίου και τέθηκε θέμα ανασυγκρότησής του και ανατέθηκε, μάλιστα, σε συμμετέχον μέλος (κ. Π. Ιασωνίδη) να φροντίσει έως το τέλος του 2009 για την σύνταξη Καταστατικού που θα κάλυπτε όλες τις Πολιτείες και να ακολουθήσει ένα επανιδρυτικό συνέδριο με στόχο να δημιουργηθούν Αυστραλο-Ελληνικά Συμβούλια σε όλες τις Πολιτείες για να εκπροσωπείται όλος ο οργανωμένος ελληνισμός. Αντί κάθε άλλης βελτιωτικής προσπάθειας, μοναδικό μέλημα του Αυστραλο-Ελληνικού Συμβουλίου Βικτώριας ήταν να ασχοληθούν με το ΣΑΕ Ωκεανίας, με στόχο να περιορίσουν το ρόλο του στις επαφές με τους κοινοπολιτειακούς πολιτικούς.
Οι οργανώσεις που παραβρέθηκαν στην Καμπέρρα είχαν σκοπό να ενισχύσουν το Αυστραλο-Ελληνικό Συμβούλιο στη νόμιμη μορφή του, παρ’ όλα τα προβλήματα, και να συμβάλλουν στην προώθηση των θεμάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τελικά, η αποστολή του ΣΑΕ και οι υποχρεώσεις των μελών του, καθορίζονται σαφέστατα στο νόμο 3480/2006 (αρθρ. 1 και 2) και υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία της πολιτικής ηγεσία της Ελλάδας και – όπως οφείλουμε – είμαστε πάντα στη διάθεση όλων για συνεργασία και συμπαράσταση ή επεξήγηση του σχετικού νόμου.

Είμαστε βέβαιοι για τα πατριωτικά αισθήματα όλων και ευελπιστούμε ότι το Αυστραλο-Ελληνικό Συμβούλιο στην Πολιτεία της Βικτώριας θα συγκροτηθεί, όπως αποφασίσθηκε, και θα κατοχυρωθεί σύντομα νομικά ως οργάνωση ευρείας βάσης και θα δρα συλλογικά, με τακτικές συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις με δημοκρατικές διεργασίες μέσω των συλλόγων-μελών του και των καταστατικών σκοπών του και ελπίζουμε ότι σε συνεργασία με τα άλλα πολιτειακά AHC, οι επόμενες ενέργειες να είναι αποτελεσματικότερες.

 

* Ο κ. Αγγελόπουλος είναι Συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής