Οι συνταξιούχοι που ενισχύουν το εισόδημά τους με παρτ-τάιμ εργασία αντιμετωπίζουν αυστηρότερα μέτρα αναφορικά με τις δηλώσεις έξτρα εισοδήματος, γεγονός που ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τη μείωση της σύνταξής τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές οι οποίες θα μπουν σε εφαρμογή από αυτό το Σαββατοκύριακο, υποχρεώνουν τους συνταξιούχους που εργάζονται να κάνουν αναφορά στο Centrelink, κάθε δεκαπενθήμερο και όχι τέσσερις φορές το χρόνο, όπως ήταν μέχρι τώρα.
Όσοι δε, εργάζονται μόνο ορισμένους μήνες το χρόνο, την περίοδο αυτή θα μειωθεί δραστικά η σύνταξή τους, δεδομένου ότι, με τις αλλαγές, δεν θα έχουν το δικαίωμα να «διαιρέσουν» το εισόδημά τους σε 12 μήνες.

Οι αλλαγές, όπως γίνεται γνωστό, είναι το αντάλλαγμα, αν θέλετε, για την αύξηση του ποσού που έχουν το δικαίωμα να κερδίζουν οι συνταξιούχοι, πριν μειωθεί η σύνταξή τους, όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο.

Η κατά δεκαπενθήμερο αναφορά στο Centrelink, θα επιβαρύνει περισσότερο εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ, δεδομένου ότι θα είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ή να χάνουν ώρα στο τηλέφωνο προκειμένου να δηλώσουν τα νέα στοιχεία.

Οι νέοι κανονισμοί θα επηρεάσουν περισσότερο εκείνους που έχουν κυμαινόμενο εισόδημα, που εργάζονται ακανόνιστες ώρες, με έκτακτα ημερομίσθια.
Να σημειωθεί, ότι 92.400 από το σύνολο των 2.2 εκατ. συνταξιούχων της χώρας έχουν ένα επιπλέον εισόδημα από κάποια εργασία, στη διάρκεια ενός χρόνου. Αναμένεται ο αριθμός των εργαζομένων συνταξιούχων να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι πέρυσι σημειώθηκε αύξηση ύψους 8%.