Ο αρχηγός της πολιτειακής αστυνομίας, Simon Overland, διαψεύδει ρητά δημοσιεύματα και φήμες για «επικείμενη διάλυση» της Υπηρεσίας Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων (Multicultural Advisory Unit) του σώματος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Νέου Κόσμου»  ο κ. Overland τόνισε ότι πρόκειται για ανυπόστατες φήμες, που αδικούν την προσπάθεια της ηγεσίας του σώματος να αναδιαρθρώσει την υπηρεσία και να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα της λειτουργίας της.
«Δεν διαλύουμε, αναδιαρθρώνουμε την Υπηρεσία Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων με στόχο την καλύτερη απόδοσή της. Οι αλλαγές που σχεδιάζουμε στοχεύουν την άμεση, αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις ανάγκες των πολιτών μεταναστευτικής καταγωγής των αστικών κέντρων και της επαρχίας» διαβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας και πρόσθεσε.

«Η ύπαρξη πολλών τμημάτων στην Υπηρεσία απέδωσε αποτελέσματα, αλλά δεν εξυπηρετεί τις διαφοροποιούμενες συνθήκες και τις αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικής επικοινωνίας, διοχέτευσης πληροφοριών και παροχής υπηρεσιών στις πολυπολιτισμικές κοινότητες της πολιτείας μας,  που υπάρχουν και δρουν στη μητροπολιτική περιοχή και στην επαρχία.

«Σχεδιάζουμε αλλαγές για να επιτύχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα. Γι’ αυτό θα διαθέσουμε στην αναδιαρθρωμένη  Υπηρεσία Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων περισσότερα υλικά μέσα και ανθρώπινο  δυναμικό, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της στις μεγαλουπόλεις και την επαρχία.
Υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό θα μεταφερθούν στην επαρχία, όπου δημιουργούνται αντικειμενικές ανάγκες  εξ αιτίας της εγκατάστασης μη αγγλόφωνων μεταναστών σε επαρχιακά κέντρα¨’» εξηγεί.

Η αποκέντρωση  των πολυπολιτισμικών υπηρεσιών της αστυνομίας είναι αναγκαιότητα, που επιτείνεται καθημερινά από τη μετακίνηση μεταναστών στην επαρχία. Εκτιμάται, δε, ότι η απόφαση της Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης να εγκαταστήσει 16,000 μετανάστες στην επαρχία – σημαντικό ποσοστό των οποίων θα εγκατασταθεί στην επαρχία της Βικτωρίας – επιβάλλει τη δημιουργία υπηρεσιών που θα ενημερώνουν και θα συνδράμουν τους νεοφερμένους μετανάστες της επαρχίας.
«Στόχος της αστυνομίας ήταν και παραμένει η  παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, ιδιαίτερα στις πολυπολιτισμικές κοινότητες της πολιτείας μας, που έχουν  ειδικέ ανάγκες. Η αλλαγή που τολμάμε, λοιπόν, επιβάλλεται από τις διαφοροποιούμενες ανάγκες της κοινωνίας μας» λέει ο κ. Overland.
Υπάρχει, όμως, αντίλογος στην αναδιάρθρωση που αναγνωρίζει, μεν, τις διαφοροποιούμενες συνθήκες αλλά διατυπώνει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της αναδιάρθρωσης.

Εκτιμάται, ότι η αποκέντρωση δεν θα επιτύχει τους υψηλούς στόχους που θέτει η ηγεσία του σώματος, εάν δεν διατεθούν τα αναγκαία υλικά μέσα και  το αναγκαίο, ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στη διαδικασία αναδιάρθρωσης συμμετέχει και το υπουργείο Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων. Ο ομογενής υπουργός  Νικόλαος Κότσιρας  επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του υπουργείου του, αλλά απέφυγε να  μιλήσει για τη σχεδιαζόμενη αλλαγή. «Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τότε θα μιλήσουμε» είπε.
 Η Υπηρεσία Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων δημιουργήθηκε το 1983 με την επωνυμία Ethnic Affairs Unit και ήταν η πρώτη υπηρεσία του είδους σε ολόκληρη την Αυστραλία. Αργότερα μετονομάστηκε σε Multicultural Advisory Unit και στελεχώθηκε με 9 άτομα, τα οποία εδρεύουν  στο αρχηγείο της αστυνομίας.

Ο ευρύς ρόλος της περιλαμβάνει: Παροχή πληροφοριών στην ηγεσία του σώματος για πολυπολιτισμικά θέματα,  εκπαίδευση αστυνομικών σε πολυπολιτισμικά θέματα, παροχή πληροφοριών σε μετανάστες από μη αγγλόφωνες χώρες, παροχή πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες για τις υπηρεσίες που προφέρει η αστυνομία, δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τις μεταναστευτικές κοινότητες, στρατολόγηση αστυνομικών μεταναστευτικής καταγωγής.

Ένας από τους διευθυντές της ήταν ο γνωστός συμπάροικος Σάββας Αυγουστάκης, που με τη σκληρή δουλειά, τον ευρύ κύκλο γνωριμιών και τις  καλές σχέσεις με τις μεταναστευτικές κοινότητες διεύρυνε τις δραστηριότητες και ανύψωσε το κύρος της υπηρεσίας. 

Σήμερα λειτουργούν στη Βικτωρία τα ακόλουθα έξι γραφεία-σύνδεσμοι (Multicultural Liaison Offices) της αστυνομίας με τις μεταναστευτικές κοινότητες: Melbourne, Footscray, Broadmeadows, Swan Hill, Νunawanding, Dandenong.