Από την 1η Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί η κρατική υπηρεσία Disability Care Australia (Υπηρεσία Περίθαλψης Αναπήρων) η οποία παρέχει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα σε πολίτες με σοβαρή, μόνιμη αναπηρία να επιλέξουν το είδος της στήριξης που χρειάζονται και τον τρόπο παροχής της.
Το Disability Care Australia λειτουργεί σε τέσσερις περιοχές, την περιοχή Hunter Νέας Νότιας Ουαλίας, Geelong και Barwon της Βικτώριας, στη Νότια Αυστραλία για παιδιά και στην Τασμανία για νεαρά άτομα με αναπηρίες.

Η λειτουργία της Υπηρεσίας Περίθαλψης Αναπήρων είναι σπουδαίο επίτευγμα για την Αυστραλία, διότι προσφέρει, επιτέλους, τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρίες, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους τη σιγουριά που αξίζουν ως πολίτες της χώρας με ειδικές ανάγκες.
Το σχέδιο Disability Care Australia προσφέρει στους Αυστραλούς πολίτες την ηρεμία που προσφέρει η βεβαιότητα ότι το παιδί τους ή ένα αγαπημένο τους πρόσωπο με σοβαρή, μόνιμη αναπηρία θα λάβει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Περισσότερα από 26.000 άτομα με αναπηρία, οι οικογένειες και οι φροντιστές τους θα ωφεληθούν από το πρώτο στάδιο υλοποίησης του σχεδίου Disability Care Australia, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και η ομαλή ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα.
 Το Disability Care Australia διαθέτει προσωπικό και γραφεία στην κάθε περιοχή λειτουργίας του και τα άτομα που διαμένουν στις περιοχές αυτές, τα οποία έχουν ήδη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες έχουν αρχίσει να προσχωρούν στο σχέδιο.

Το Disability Care Australia έχει αρχίσει να επικοινωνεί με αυτά τα άτομα, μέσω των τωρινών παρόχων υπηρεσιών και έχει κλείσει, ήδη, ραντεβού σε πολλά από τα άτομα που αναμένεται να προσχωρήσουν στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου.

Άτομα με σοβαρή και μόνιμη αναπηρία, που διαμένουν στις περιοχές δοκιμαστικής λειτουργίας του σχεδίου και δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης αναπήρων, μπορούν να έρθουν σε επαφή με το Disability Care Australia οποιαδήποτε στιγμή. Το διαδικτυακό εργαλείο MyAccessChecker λειτουργεί για να βοηθήσει στο να εκτιμηθεί αν δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο σχέδιο Disability Care, τα δε μέλη του προσωπικού στα τοπικά παραρτήματα είναι έτοιμα να βοηθήσουν τα άτομα με την ενδεδειγμένη διαδικασία.

Το σχέδιο Disability Care Australia θα επιτρέψει στα άτομα με αναπηρία να επιλέξουν υπηρεσίες στήριξης, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις τους.

Οι συντονιστές των Τοπικών Παραρτημάτων του Disability Care Australia θα συνεργάζονται σε προσωπική βάση με τα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, για να τα συνδέσουν με την κοινότητά τους, και το Disability Care θα παράσχει περιεκτική πληροφόρηση και παραπεμπτική υπηρεσία για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε υπάρχουσες υπηρεσίες, υπηρεσίες στήριξης αναπηρίας και κοινοτική στήριξη.

Όταν το πλήρες σχέδιο τεθεί σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, τον Ιούλιο 2019, περίπου 460.000 Αυστραλοί με αναπηρία θα λάβουν τη στήριξη που τους αξίζει. Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός του 2013-14 διασφάλισε $14,3 δισεκατομμύρια για μια επταετή περίοδο έως το 2018-19, επιπλέον της υπάρχουσας Κοινοπολιτειακής χρηματοδότησης υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, για να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο Disability Care Australia σε εθνικό επίπεδο.

Το σχέδιο Disability Care Australia έχει εξασφαλισμένη μακροχρόνια χρηματοδότηση διά μέσου της αύξησης των 0,5 ποσοστιαίων μονάδων στο Φόρο Medicare – το κάθε ένα σεντ του οποίου θα προορίζεται για τη χρηματοδότηση του σχεδίου Disability Care.

Το σχέδιο Disability Care Australia θα αρχίσει να λειτουργεί στην ευρύτερη Περιφέρεια Πρωτεούσης και στην περιοχή Barkly της Βόρειας Περιφέρειας το 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο Disability Care Australia, καλέστε το 1800 800 110 (άτομα που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την αγγλική γλώσσα μπορούν να καλέσουν την Υπηρεσία Διερμηνέων-Μεταφραστών στο 131 450). Μπορείτε, επίσης, να βρείτε πληροφορίες στο www.disabilitycareaustralia.gov.au, που προσφέρει υπηρεσίες σε διάφορες γλώσσες.