Οι ομογενείς «βομβαρδίζονται» τον τελευταίο καιρό με ανακοινώσεις για το Κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στην Πατρίδα παροτρύνονται να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο νέο σύστημα καταγραφής ακινήτων, που με σύγχρονο τρόπο καταχωρεί την λεπτομερή περιγραφή του ακινήτου, την θέση και τα όριά του, αλλά και το όνομα και τα λοιπά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Διαφορετικά, εάν δεν γίνει δήλωση μετά από λίγα χρόνια το ακίνητο χάνεται για τον ιδιοκτήτη του και το παίρνει το ελληνικό δημόσιο.

Καθώς ολοκληρώνεται η καταγραφή των ακινήτων σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, η σημαντική διαφορά εν σχέσει προς το παλιό σύστημα του Υποθηκοφυλακείου είναι ότι ενώ με το παλιό σύστημα μπορούσε να γίνει έρευνα μόνο με το όνομα του ιδιοκτήτη, τώρα μπορεί να γίνει εναλλακτική έρευνα και με το ακίνητο. Με άλλα λόγια, όπου δεν υπάρχει ακόμα κτηματολόγιο, δεν μπορείς να εντοπίσεις τους τίτλους και το όνομα του ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, παρά το ότι βλέπεις μπροστά σου το ακίνητο και γνωρίζεις την θέση του. Όπου έχει αρχίσει να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, μπορείς να κάνεις έρευνα τόσο με το όνομα του ιδιοκτήτη, όσο και την θέση του ακινήτου, χωρίς να γνωρίζεις το όνομα του ιδιοκτήτη του.

Κτηματολόγιο λειτουργεί σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος ήδη από τις αρχές της δεκαετίες του 2000, αλλά σε πολλές άλλες περιοχές τώρα αρχίζει η συλλογή των συμβολαίων και των αποδείξεων ότι κάποιος είναι κύριος του ακινήτου και πρέπει να καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης στο νέο σύστημα. Οι ιδιοκτήτες, ακόμα και όσοι ζουν εκτός Ελλάδος, πρέπει να βρουν απλές φωτοτυπίες των συμβολαίων κτήσεως του ακινήτου τους, όπως αγοραπωλητήρια συμβόλαια, δωρεές, γονικές παροχές, πράξεις αποδοχής κληρονομίας κλπ., το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτών και τοπογραφικό εάν πρόκειται για μονοκατοικία, οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. Πρέπει επίσης να δηλώσουν το ΑΦΜ, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου τους, τηλέφωνο και διεύθυνση κατοικίας στο εξωτερικό και αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα και όνομα των γονέων τους. Εάν υποβάλλουν την δήλωση μέσω αντιπροσώπου ή δικηγόρου, απαιτείται εξουσιοδότηση προς αυτόν, από το Προξενείο ή από συμβολαιογράφο, με Αποστίλη ή επικύρωση από το Προξενείο.

Συχνά όσοι πιστεύουν ότι έχουν την κυριότητα ακινήτου στην Ελλάδα, αντιλαμβάνονται μετά από έρευνα του ζητήματος από δικηγόρο, ότι στην πραγματικότητα δεν έχουν ακόμα το ακίνητο δικό τους, διότι αυτό προέρχεται από κληρονομία. Πρέπει συνεπώς να ρυθμίσουν το κληρονομικό ζήτημα με αποδοχή κληρονομίας ή και κληρονομητήριο με όλη την σειρά των εγγράφων και πολλών ενεργειών που απαιτούνται. Επομένως, η δήλωση του κτηματολογίου αρκετές φορές προϋποθέτει την ολοκλήρωση μίας ή περισσοτέρων κληρονομιών. Επειδή η προθεσμία για το κτηματολόγιο είναι ολίγων εβδομάδων, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθεί η αποδοχή κληρονομίας πρώτα και μετά να γίνει η δήλωση στο κτηματολόγιο. Για τον λόγο αυτόν, το κτηματολόγιο δέχεται μία προσωρινή δήλωση της κληρονομίας και όταν υπογραφεί η αποδοχή κληρονομίας, καταχωρείται και η σχετική συμβολαιογραφική πράξη στο κτηματολόγιο.

Επομένως, προσωρινώς για την κληρονομία στο κτηματολόγιο πρέπει να κατατεθούν το ή τα συμβόλαια με τα οποία ο θανών / η θανούσα είχε το ακίνητο, το πιστοποιητικό μεταγραφής, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή η διαθήκη δημοσιευθείσα από το δικαστήριο και όλα τα στοιχεία των κληρονόμων.
Εκτός των ανωτέρω, πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την δήλωση στο κτηματολόγιο έχει η δυνατότητα εντοπισμού του ακινήτου, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για αγροτεμάχιο ή οικόπεδο. Για τον εντοπισμό συνήθως χρειάζεται σύγχρονο τοπογραφικό, με συντεταγμένες.
.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr