Στις 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή της πρώτης από τις δύο -ισόποσες- δόσεις 250 δολ. στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης εν μέσω της πανδημίας που προβλέπονταν στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και εγκρίθηκαν από τη Βουλή.

Η δεύτερη δόση αναμένεται ότι θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 1η Μαρτίου και εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό των 500 δολ. θα λάβουν περί τα 5,1 εκατ. άτομα στην Αυστραλία.

Το βοήθημα δικαιούνται όσοι, έως τις 27 Νοεμβρίου, λαμβάνουν επίδομα λόγω ηλικίας («σύνταξη γήρατος») ή αναπηρίας, κατηγορίες βετεράνων, άνθρωποι που λαμβάνουν στήριξη για φροντίδα, όσοι έχουν φοροαπαλλαγές για οικογενειακούς λόγους τύπου Α και Β καθώς και οι κάτοχοι Commonwealth Seniors Health Card (CSHC), μεταξύ άλλων.

(Age Pension, Disability Support Pension, Carer Payment, Carer Allowance, Family Tax Benefit Parts A and B, Double Orphan Pension, Commonwealth Seniors Health Card Pensioner Concession Card, Eligible veteran payments & concession cards)

«Μπορούμε πλέον να δώσουμε πιο πρακτική υποστήριξη προς τους μεγαλύτερους σε ηλικίας Αυστραλούς, οικογένειες και νέους, μέσω στοχευμένων, μη μόνιμων πρωτοβουλιών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μας», δήλωσε η υπουργός για τις Οικογένειες και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, Anne Ruston.

Το νέο βοήθημα, συνολικού ύψους 500 δολ. αφορά περί τους 2,5 εκατ. παραλήπτες επιδόματος λόγω ηλικίας, περί τους 400.000 κατόχους CSHC και πάνω από 1 εκατ. άτομα με κάποια αναπηρία ή άλλους που χρήζουν φροντίδας, καθώς και 760.000 οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Ο οργανισμός National Seniors Australia έχει συμβουλεύσει «self-funded» συνταξιούχους να ελέγξουν αν κι αυτοί δικαιούνται το βοήθημα.

Επεσήμανε ότι δεκάδες χιλιάδες από αυτούς μπορεί να έχουν την εντύπωση πως δε δικαιούνται CSHC, αν και ισχύει το αντίθετο.

Σε σχέση με το κριτήριο για το εισόδημα, υπάρχουν τα εξής όρια:

$55.808 για ένα άτομο

$89.290 για ζευγάρια

$111.616 για ζευγάρια που δε ζουν μαζί λόγω ασθένειας, παρηγορητικής φροντίδας ή φυλάκισης.

Για κάθε παιδί που βρίσκεται υπό τη φροντίδα προστίθενται $639,60 στα παραπάνω όρια.