Στις 11-13 Ιουνίου 2021 η Σύνοδος Κορυφής της G7 πραγματοποιήθηκε στην Κορνουάλη (Cornwall) του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο της Βρετανικής Προεδρίας του εν λόγω οργανισμού, το βασικό θέμα της οποίας ήταν «H Καλύτερη ανοικοδόμηση» μετά την πανδημία του Covid-19.

Η G7 (Group of Seven) είναι ένας οργανισμός των επτά μεγαλύτερων και ανεπτυγμένων χωρών του Πλανήτη. Αυτές είναι ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).

Η Ρωσία είχε ενταχθεί στην ομάδα το 1998, δημιουργώντας την G8, αλλά αποκλείστηκε το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας.

Η Κίνα δεν υπήρξε ποτέ μέλος, παρά τη μεγάλη της οικονομία και τον τεράστιο πληθυσμό της. Λόγω του σχετικά χαμηλού κατά κεφαλή πλούτου της χώρας, δεν θεωρείται ανεπτυγμένη με τον ίδιο τρόπο που χαρακτηρίζονται τα υπόλοιπα μέλη της G7.

Ο Charles Michel, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και η Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην G7.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης Συνόδου, οι ηγέτες της G7 συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα επειγόντων θεμάτων, μεταξύ των οποίων ήταν:

*COVID-19, η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πανδημιών, και η οικονομική ανάκαμψη. *Οι γεωπολιτικές προκλήσεις και οι εξωτερικές υποθέσεις.

*Το εμπόριο και η ανάπτυξη.

*Η προώθηση ανοικτών κοινωνιών και δημοκρατικών αξιών.

*Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ηγέτες των κρατών που απαρτίζουν την G7 έθεσαν ως συλλογικό στόχο τον τερματισμό της πανδημίας το 2022. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται ο εμβολιασμός τουλάχιστον του 60 % του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ως εκ τούτου, η επιτάχυνση της ανάπτυξης ασφαλών, αποτελεσματικών, και οικονομικά προσιτών εμβολίων, αποτελεί διεθνή προτεραιότητα για την G7, η οποία δεσμεύτηκε να χορηγήσει ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίου κατά το επόμενο έτος.

Η G7 παραμένει ενωμένη στη δέσμευσή της για ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή και στόχο του βασιζόμενου σε κανόνες πολυμερούς συστήματος.

Η G7 θα προωθήσει την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, και θα προαγάγει τις αρχές της ασφάλειας και της ακεραιότητας της έρευνας και της ανοικτής επιστήμης. Για τον σκοπό αυτό, οι ηγέτες ενέκριναν το Σύμφωνο της G7 για τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ G7 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναφορικά με το κλίμα και περιβάλλον η G7 θα συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για να παραμείνει εφικτός ο στόχος για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου το πολύ.

Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη συμφωνία του Παρισιού, και δεσμεύτηκαν συλλογικά για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο έως το 2050.

Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών, να αυξήσει τη δράση προσαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο, να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, και να αυξήσει την ευημερία σε παγκόσμια κλίμακα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων θα βασίζεται στην τεχνολογία, και θα υποστηρίζεται από συγκεκριμένες δράσεις σε όλους τους τομείς των οικονομιών και των κοινωνιών της G7.

Οι ειδικές δεσμεύσεις περιλαμβάνουν την περαιτέρω επιτάχυνση της εγκατάλειψης της καύσης άνθρακα, με παράλληλη στήριξη των εργαζομένων που πλήττονται, και τον τερματισμό κάθε νέας άμεσης κρατικής στήριξης για την παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα.

Οι ηγέτες της G7 παραμένουν πιστοί στις διμερείς και πολυμερείς δεσμεύσεις τους να στηρίξουν τις προσπάθειες και των άλλων χωρών για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω συγκεκριμένων μέτρων χρηματοδότησης για το κλίμα.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες της G7 δεσμεύτηκαν να αναχαιτίσουν, και τελικά να αναστρέψουν, την απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2030, και υποστήριξαν ένα φιλόδοξο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2021, το οποίο θα εγκριθεί από τα μέλη στην COP15 (Convention on Biological Diversity για τη βιοποικιλότητα).

Οι ηγέτες της G7 αναγνώρισαν τις καταστροφικές, και δυσανάλογα επαχθείς επιπτώσεις της COVID-19 στις γυναίκες και στα κορίτσια, οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο να αντιστραφούν τα οφέλη που κατακτήθηκαν με κόπους.

Η προώθηση της δικαιοσύνης και ισότητας των φύλων αποτελεί κεντρικό πυλώνα των σχεδίων και των πολιτικών της G7, για καλύτερη ανοικοδόμηση μετά την πανδημία, και βασίζεται σε τρεις βασικές προτεραιότητες:

*Εκπαίδευση των κοριτσιών.

*Χειραφέτηση των γυναικών,

*Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί βιώσιμη χρηματοδότηση για τους στόχους αυτούς, οι ηγέτες της G7 εξήγγειλαν τη συνδυασμένη δέσμευση χρηματοδότησης ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την επόμενη πενταετία.

Οι ηγέτες της G7 αναγνώρισαν την ιδιαίτερη ευθύνη των μεγαλύτερων χωρών και οικονομιών, για την τήρηση του διεθνούς δικαίου, το οποίο βασίζεται σε κανόνες του διεθνούς συστήματος.

Όσον αφορά την Κίνα, και τον ανταγωνισμό της στην παγκόσμια οικονομία, η G7 θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις σχετικά με συλλογικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση πολιτικών και πρακτικών που δεν βασίζονται στην αγορά, και υπονομεύουν τη δίκαιη και διαφανή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

Η μεγάλη στρατηγική απειλή που διαβλέπουν οι ΗΠΑ είναι η παγκόσμια οικονομική επέλαση της Κίνας, η οποία θα ξεπεράσει οικονομικά τις ΗΠΑ, αλλά και την Ευρώπη, εάν τα πράγματα ακολουθήσουν τις σημερινές τάσεις.

Ο Τζο Μπάιντεν, Πρόεδρος ΗΠΑ, ανακοίνωσε την άνευ όρων δωρεά 500 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της Pfizer, ενώ και ο Μπόρις Τζόνσον λίγο αργότερα ανακοίνωσε τη δωρεά επιπλέον 100 εκατομμύριων δόσεων προς οικονομικά ασθενέστερες χώρες.

Σημειωτέον ότι η G7 δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970, με στόχο τα κράτη-μέλη να συντονιστούν στην αντιμετώπιση της πετρελαϊκής κρίσης. Τα μέλη της G7 την περίοδο εκείνη αντιπροσώπευαν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το 2021 οι ίδιες χώρες αντιπροσωπεύουν το 40% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, γεγονός που συμβάλλει στην αυξημένη απήχηση που έχουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

Τα δεδομένα αυτά εξηγούν και τις αποφάσεις που έλαβαν οι χώρες του G7 σε σχέση με την οικονομία. Συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, έτσι ώστε να δοθεί ένα κίνητρο να μην ενταχθούν στο αντίστοιχο κινέζικο πρόγραμμα, το οποίο το Πεκίνο προωθεί τα τελευταία χρόνια.

Το πρόγραμμα της G7, που θυμίζει το «Σχέδιο Μάρσαλ» με το οποίο οι ΗΠΑ στήριξαν την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα είναι το αντίπαλο του κινεζικού σχεδίου «Ένας δρόμος μια ζώνη», το οποίο προβλέπει χαμηλότοκα δάνεια και επιδοτήσεις για έργα υποδομής σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, με στόχο να δημιουργηθεί ένας ενιαίος οικονομικός οργανισμός, υπό την επιρροή της Κίνας.

Καταληκτικά, από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η τριήμερη σύνοδος κορυφής της G7 στην Κορνουάλη του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρώτη σε σχεδόν δύο χρόνια, σηματοδότησε την επιστροφή των άμεσων επαφών για το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τον Καναδά για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19.

Υπό την ώθηση των ΗΠΑ, οι ηγέτες των άλλων μελών της G7 επιδίωξαν να δείξουν ένα ενωμένο μέτωπο για την αντιμετώπιση όχι μόνο της Covid-19, αλλά και των άλλων μεγάλων ζητημάτων που αφορούν την ανθρωπότητα στις ημέρες μας, αλλά και στο άμεσο μέλλον.

Τα μέλη της G7, παράλληλα με τις εκκλήσεις για αλληλεγγύη, που πολλαπλασιάζονται τους τελευταίους μήνες, συμφώνησαν να αναδιανείμουν ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 έως τα τέλη του 2022, προκειμένου να αναπληρώσουν την καθυστέρηση των εμβολιασμών στις φτωχές χώρες, και να βοηθήσουν μια πιο ισότιμη ανάκαμψη.

Επίσης τόνισαν την αναγκαιότητα η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας να μην υπερβεί τον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ένα όριο πέρα από το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, η κλιματική αλλαγή θα καταστεί ανεξέλεγκτη.

Για να επιτύχουν και αυτόν τον στόχο, οι ηγέτες της G7 τάχθηκαν υπέρ μιας μείωσης περίπου των μισών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, στόχος τον οποίο ορισμένες χώρες αναμένουν να ξεπεράσουν.

Κατά την άποψή μου, από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως τα μέλη της G7 έχουν τη συνοχή, και την αναγκαία αποφασιστικότητα, να χειρισθούν αποτελεσματικά τα διάφορα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στο άμεσο μέλλον.