Απλοποιείται η διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας για μερικούς από τους πιο ταλαντούχους υποψήφιους Αυστραλούς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης που δημοσιεύτηκε σήμερα (Τρίτη 14/9).

Ο υπουργός Μετανάστευσης, ιθαγένειας, μεταναστευτικών υπηρεσιών και πολυπολιτισμικών υποθέσεων, Alex Hawke, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μερικοί από τους πιο διακεκριμένους αιτούντες ιθαγένεια εισήγαγε νέες ρυθμίσεις κάνοντας τη διαδικασία πιο ευέλικτη γι’ αυτούς.

«Η αυστραλιανή υπηκοότητα είναι ένα σπάνιο προνόμιο και δεν πρέπει να είναι εύκολο να την αποκτήσει κανείς. Όσοι υποβάλλουν αίτηση πρέπει να πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων που σχετίζονται με τον χαρακτήρα, τις αξίες και τη γλώσσα.

Πρέπει επίσης να έχουν ζήσει στην Αυστραλία για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα για να είναι επιλέξιμοι. Ωστόσο, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την εργασία και τις μετακινήσεις για μερικούς από τους πιο διακεκριμένους υποψήφιους Αυστραλούς της χώρας μας, δεν πρέπει να τους εμποδίζουν να αποκτήσουν την υπηκοότητα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έδωσα οδηγίες στο Υπουργείο Εσωτερικών να εφαρμόζει μεγαλύτερη ευελιξία στην απαίτηση του χρόνου διαμονής για επιλέξιμα άτομα», δήλωσε ο υπουργός Hawke.

«Οι εξαιρετικοί άνθρωποι δεν πρέπει να εμποδίζονται να γίνουν Αυστραλοί λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων της δουλειάς που κάνουν η οποία ακριβώς τους καθιστά εξαιρετικούς», κατέληξε.

Ο υπουργός θα επεκτείνει την ειδική ρύθμιση όσον αφορά τη διαμονή σε όλους τους κατόχους βίζας ταλέντου και στους αθλητές που συμμετέχουν στην ομάδα των Αγώνων της Κοινοπολιτείας.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, οι αιτούντες ιθαγένεια πρέπει να ικανοποιούν τη γενική απαίτηση διαμονής που προβλέπει να έχουν ζήσει στην Αυστραλία με έγκυρη βίζα τα τελευταία 4 χρόνια και να μην απουσίασαν στο εξωτερικό για περισσότερο από 12 μήνες εκείνη την περίοδο.

Πρέπει επίσης να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή επιλέξιμοι πολίτες της Νέας Ζηλανδίας και να μην απουσίασαν από την Αυστραλία για περισσότερο από 90 ημέρες κατά τη διάρκεια των 12 μηνών πριν από την υποβολή αίτησης.

Επί του παρόντος, η ειδική απαίτηση διαμονής ισχύει και για μια σειρά από αιτούντες που λόγω της εργασίας τους πραγματοποιούν συχνά ταξίδια στο εξωτερικό εξυπηρετώντας τα εθνικά συμφέροντα της Αυστραλίας, μεταξύ των οποίων είναι και οι εκπρόσωποι Αυστραλών αθλητών, τα πληρώματα πλοίων, τα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες ερευνητές και διακεκριμένοι καλλιτέχνες.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, απαιτείται πλέον ο αιτών να είναι κάτοχος έγκυρης βίζας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, να έχει ζήσει στην Αυστραλία για τουλάχιστον 480 ημέρες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, να είναι μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας και, το έτος αμέσως πριν από την υποβολή αίτησης, να έχει παραμείνει στη χώρα για 120 ημέρες.

Η ειδική ρύθμιση θα ισχύει πλέον και για τους παρελθόντες, παρόντες και μελλοντικούς κατόχους βίζας εξαιρετικού ταλέντου.

*Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/become-a-citizen