Αναγνώστες του «Νέου Κόσμου» μας κατήγγειλαν ότι ο δήμος του Whittlesea αρνήθηκε να υιοθετήσει πρότασή τους για αναγνώριση των Γενοκτονιών των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων.

Με πρωτοβουλία ομογενή δημότη της περιοχής συγκεντρώθηκαν υπογραφές (υπέγραψαν και μη Έλληνες)  και ζητήθηκε από το δήμο Whittlesea να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες όπως ήδη έχει κάνει η Νότιος Αυστραλία και η Νέα Νότια Ουαλία.

Τελευταία ομογενειακοί φορείς ζήτησαν και από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προβεί σε ανάλογη αναγνώριση και έστειλαν σχετική επιστολή στον πρωθυπουργό Scott Morrison.

Σημειώνεται πως ο δήμος Whittlesea δεν έχει εκλεγμένο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό έχει παυτεί και στην θέση του (προσωρινά) έχουν τοποθετηθεί γραφειοκράτες.

Ο δήμος, λοιπόν, απάντησε στον ενδιαφερόμενο ομογενή ότι:

«Δεν μπορεί να υιοθετηθεί η πρόταση για αναγνώριση των Γενοκτονιών των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, γιατί ένα τέτοιο θέμα δεν υπάγεται στις δικαιοδοσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Η θέση αυτή  πάντως έρχεται σε αντίθεση με παρόμοιες πρωτοβουλίες του ίδιου δήμου, αλλά και άλλων.

Για παράδειγμα η προηγούμενη δήμαρχος έκανε λόγω για «γενοκτονία των Αβοριγίνων», θέση που έχουν υιοθετήσει και άλλοι δήμοι (π.χ. Moreland).

Μάλιστα ο ομογενής που μας έκανε την καταγγελία είπε ότι ο ίδιος συναντήθηκε προσωπικά με τους διαχειριστές του δήμου Whittlesea οι οποίοι του είπαν, όπως ισχυρίζεται, να στείλει την επιστολή για να την εξετάσουν.

«Στη συνέχεια άλλαξαν θέση λέγοντας ότι αυτό δεν υπάγεται στην δικαιοδοσία τους» μας λέει ο συμπάροικος.