Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας του περιοδικού «Αντίποδες». Η παρουσίαση του θα γίνει Κυριακή, 14 Οκτωβρίου, 2023. Περισσότερες πληροφορίες εκγαίρως.

Το περιοδικό φέτος θα είναι αφιερωμένο στους Φιλέλληνες της Αυστραλίας.

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει έργα λογοτεχνών και καλλιτεχνών-μελών του Συνδέσμου μας. Οι λογοτεχνικές συμμετοχές των μελών μας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα θα συμπεριλαμβάνουν ποιήματα, διηγήματα, στοχασμούς, μελέτες, δοκίμια, βιβλιοκριτικές, κλπ. Τα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι αυθεντικά, να μην έχουν δημοσιευτεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς, να είναι διορθωμένα και στην τελική τους μορφή.

Λογοτεχνικά έργα που ξεπερνούν τα καθορισμένα για κάθε κατηγορία όρια, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, θα απορρίπτονται αυτομάτως πριν καν το περιεχόμενό τους αξιολογηθεί από την Συντακτική Επιτροπή.

Ποιήματα: 100 στίχοι (γραμμές). Διηγήματα και δοκίμια: 2000 λέξεις. Στοχασμοί: 800 λέξεις. Μελέτες: 2000 λέξεις. Βιβλιοκριτικές: 1000 λέξεις.

Η προθεσμία υποβολής των έργων ορίστηκε η 30 Ιουνίου 2023.

Οι συνεργασίες μπορούν να αποστέλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (Word document) στη διεύθυνση gacl.editor@gmail.com