Το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου La Trobe, τα Αρχεία Δαρδάλη της Ελληνικής Διασποράς και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας, παρουσιάζουν από κοινού μια σειρά σεμιναρίων-διαλέξεων για την ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία.

Η σειρά των ερευνητικών αυτών σεμιναρίων θα διεξαχθεί σε έξι ενότητες, κατά τις οποίες οι ομιλητές θα διαλέξουν ένα αντικείμενο από τα Αρχεία Δαρδάλη ως αφετηρία για την παρουσίασή τους, εμβαθύνοντας μαζί με το ακροατήριο σε μια ποικιλία μεταναστευτικών ιστοριών που εμπεριέχονται στις συλλογές των Αρχείων και αντικατοπτρίζουν τη ελληνική μεταναστευτική ιστορία στην Αυστραλία.

Ο στόχος των παρουσιάσεων αυτών είναι η διερεύνηση της ταχείας εξάπλωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε όλη τη Βικτώρια μετά από αυτή την περίοδο μαζικής μετανάστευσης. Εξετάζονται διάφορες πτυχές, όπως οι πολυπαραγοντικές δυσκολίες στη δημιουργία σχετικών προγραμμάτων, οι προσδοκίες των γονέων και οι ποικίλες επιδράσεις της αυστραλιανής κυβερνητικής πολιτικής.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν με την παρουσίαση του Γιώργου Πάγκαλη, συνταξιούχου εκπαιδευτικού, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης, όπου απέκτησε Bachelor of Education και Master of Education, και τα δύο με ειδίκευση στην εκπαιδευτική διοίκηση, καθώς και πάνω από τριάντα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τετάρτη, 24 Μαΐου, Γιώργος Πάγκαλης

The History of Greek School Education in Victoria (στα αγγλικά)

Τετάρτη, 14 Ιουνίου, Σωτήρης Χατζημανώλης

Ελληνικές εφημερίδες στην Αυστραλία: Η ιστορία του “Νέου Κόσμου” (στα ελληνικά)

Τετάρτη, 2 Αυγούστου, καθηγήτρια Joy Damousi AM

On Sport and Community

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου, Ρένα Φραγκιουδάκη OAM

Μια ζωή στην ελληνική ραδιοφωνία και δημοσιογραφία (στα ελληνικά)

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, Peter Yiannoudes OAM

Η ισχύς εν τη ενώσει των Ελληνοκυπριακών και Ελληνικών Κοινοτήτων στην Αυστραλία (στα ελληνικά)

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου, Dr Alexandra Dellios

Migrant Activism and Debates in Welfare (στα αγγλικά)

*Οι διαλεξεις θα δοθούν στο Ελληνικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότντας Μελβούρνης, στο 168 Lonsdale St., με ώρα έναρξης τις 7.00μμ.

**Για πληροφορίες: Dr S. Nikoloudis, s.nikoloudis@latrobe.edu.au