Η Ομοσπονδία Συμβουλίων Εθνοτικών Κοινοτήτων της Αυστραλίας (FECCA), σε ανακοίνωσή της, «αναγνωρίζει» ότι οι δεσμεύσεις που περιγράφονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2024 «θα ωφελήσουν τους ανθρώπους που προέρχονται από πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικά περιβάλλοντα».

«Τα βασικά μέτρα του προϋπολογισμού παρέχουν ουσιαστική στήριξη για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων εθνικών προκλήσεων, όπως το κόστος διαβίωσης, η έλλειψη στέγης και η ενδοοικογενειακή βία», αναφέρει το ανακοινωθέν και προσθέτει:

«Κάθε ένα από αυτά τα μέτρα έχει σημαντική σημασία για τους Αυστραλούς που προέρχονται από πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικά περιβάλλοντα (CALD)».

«Ο φετινός προϋπολογισμός εμπεριέχει τη δέσμευση να επιτραπούν 185.000 μόνιμοι μετανάστες, με το 70% να είναι ειδικευμένοι (skilled migration program)».

«Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του FECCA για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην Αυστραλία, η οποία είναι ιδιαίτερα επωφελής σε περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας».

«Επιπλέον, ο προϋπολογισμός περιγράφει στρατηγικές επενδύσεις για τη δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ‘πράσινης οικονομίας’ και για την ενίσχυση του τομέα περίθαλψης, όπου απασχολούνται πολλοί μετανάστες».

«Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή».

«Η FECCA αναγνωρίζει επίσης τη συνεχή στήριξη των πρωτοβουλιών για την ψυχική υγεία και την πρόληψη των αυτοκτονιών, τονίζοντας τη σημασία της διασφάλισης ότι οι πόροι αυτοί φθάνουν στις κοινότητες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε πολυπολιτισμικούς τομείς».

Ο πρόεδρος της FECCA, Carlo Carli, σχολίασε σχετικά: «Η FECCA θεωρεί τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2024 ως ένα ελπιδοφόρο βήμα προς τα εμπρός για όλους τους Αυστραλούς».

«Με την επικείμενη δημοσίευση της Έκθεσης Αναθεώρησης του Πολυπολιτισμικού Πλαισίου (Multicultural Framework Review Repor), παραμένουμε αισιόδοξοι αλλά και επιφυλακτικοί και ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να βελτιώσει την προσέγγισή της προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».