Εν μέσω αρνητικών κριτικών και αντιδράσεων ξεκίνησε η δυνατότητα εφαρμογής εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας στην Ελλάδα, με προσαυξημένο κατά 40% ημερομίσθιο, σε συνδυασμό με την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στη βιομηχανία και το λιανεμπόριο.

Το νέο μέτρο αφορά μόνο επιχειρήσεις συνεχούς επταήμερης απασχόλησης, όπως και αυτές που αντιμετωπίζουν «έκτακτο φόρτο εργασίας», ψηφίστηκε το προηγούμενο φθινόπωρο από τον τότε υπουργό Εργασίας κ. Άδ. Γεωργιάδη και έχει συγκεντρώσει πλήθος αρνητικών κριτικών και αντιδράσεων.

«ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ»

Πολλοί εγκαλούν την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει ένα μέτρο «εργασιακής εξόντωσης», με τη νομιμοποίηση της εξαήμερης εργασίας, τη στιγμή που στην Ευρώπη γίνονται βήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την τετραήμερη εργασία.

Αντικρούοντας τις αιτιάσεις αυτές η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το καθεστώς της εξαήμερης εργασίας (σύμφωνα με τον νόμο 5053/23) αφορά επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Δεν θα αφορά ΔΕΚΟ, δημόσιο τομέα και τράπεζες, ενώ εξαιρούνται της ρύθμισης ο τουρισμός και ο επισιτισμός.

Οι εργαζόμενοι θα αμείβονται επιπλέον για την έκτη ημέρα µε το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία, ενώ θα δικαιούνται επιπλέον ένα ρεπό εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ

Ο νόμος με τη ρύθμιση αυτή επιχειρεί να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με πρόγραμμα εναλλασσόμενων βαρδιών 24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα, και οι οποίες δεν βρίσκουν νέο εξειδικευμένο προσωπικό με συνέπεια να αδυνατούν να οργανώσουν σωστά τις βάρδιες.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση του Υπουργείου Εργασίας η εξαήμερη εργασία αφορά τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:

– τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν συνεχώς 24 ώρες και επτά ημέρες εβδομαδιαίως –με κυλιόμενες βάρδιες– ενώ οι εργαζόμενοί τους δουλεύουν σε πενθήμερη βάση.

– επιχειρήσεις που λειτουργούν 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα με κυλιόμενες βάρδιες και οι εργαζόμενοί τους δουλεύουν σε πενθήμερη βάση και επιπροσθέτως οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν έκτακτο φόρτο εργασίας.

Κατά τη δεύτερη περίπτωση την εξαήμερη εργασία, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να εφαρμόσουν και οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας.

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ

Η εξαήμερη εργασία εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στη βιομηχανία και στο λιανεμπόριο. Το μέτρο ήταν να ξεκινήσει τον Μάρτιο, αλλά οι δυσκολίες που προέκυψαν στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ κατέστησαν αδύνατη την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Ωστόσο το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής της κάρτας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δυσλειτουργικότητας που έχουν διαπιστωθεί.

Ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων καταγράφει τα προβλήματα και προτείνει λύσεις που θα βελτιώνουν την εφαρμογή του μέτρου. Οι παρεμβάσεις δεν θα αλλοιώνουν την ουσία του μέτρου, αλλά θα βελτιώνουν την εφαρμογή του.

Μια από αυτές που εξετάζονται είναι η ύπαρξη ενός μικρού, ελαστικού χρονικού ορίου, εντός του οποίου θα μπορεί ο εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα του, χωρίς να αλλάζει το ωράριο εργασίας. Το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι πάνω από 15 με 20 λεπτά, πριν και μετά τη λήξη του ωραρίου. Επίσης θα δίδεται η δυνατότητα στον εργοδότη για απολογιστική δήλωση των αλλαγών ωραρίου εργασίας, οργάνωσης του χρόνου εργασίας και υπερωριών. Οι δηλώσεις θα γίνονται στο τέλος του επόμενου μήνα.

Ειδικότερα για την εφαρμογή του εξαημέρου θα πρέπει να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων. Να δηλώνουν κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας κατά μια συγκεκριμένη περίοδο.