Συνήθως βλέπουμε πελάτες των οποίων οι γονείς τους έχουν παράσχει πολύ γενναία δώρα οικονομικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της σχέσης τους – είτε για να βοηθήσουν στην αγορά ενός σπιτιού, στην ανακαίνιση ή απλώς επειδή σας αγαπούν.

Ωστόσο, το όριο αυτό μπορεί συχνά να είναι ασαφής ως προς το αν τα χρήματα αυτά ήταν «δώρο» ή «δάνειο».

Η διάκριση αυτή καθίσταται σημαντική εάν χωρίσετε από τον σύντροφό σας.

Είναι τα χρήματα δώρο ή δάνειο;

Τα χρήματα θα θεωρηθούν δώρο εάν δεν αναμένεται να επιστραφούν. Εάν χωρίσετε, ένα δώρο από τους γονείς σας θα θεωρηθεί ως οικονομική συνεισφορά από αυτούς προς τα περιουσιακά στοιχεία σας και του συντρόφου σας.

Τα χρήματα θα θεωρηθούν δάνειο εάν υπάρχει η προσδοκία ότι θα επιστραφούν. Εάν χωρίσετε, το δάνειο θα θεωρηθεί ότι πρέπει να εξοφληθεί από τα περιουσιακά στοιχεία του συντρόφου σας.

Εάν επρόκειτο για δάνειο, θα πρέπει να τεκμηριωθεί, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς το αν θα έπρεπε να επιστραφεί.

Εάν οι γονείς σας σκοπεύουν να σας δώσουν χρήματα και αυτά πρόκειται να επιστραφούν, μπορούμε να σας μιλήσουμε για τις επιλογές σας.

Διατήρηση περιουσιακών στοιχείων στο όνομα των γονέων σας.

Συχνά βλέπουμε πελάτες που βάζουν την περιουσία τους στο όνομα των γονέων τους για να προσπαθήσουν να την προστατεύσουν από τον σύντροφό τους.

Η τοποθέτηση ακινήτου στο όνομα των γονέων σας δεν αποκλείει αυτομάτως το ακίνητο από τα περιουσιακά στοιχεία σας και του συντρόφου σας.

Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς σας να ενταχθούν ως διάδικοι σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Σε ένα πρόσφατο θέμα, ορισμένα ακίνητα μεταβιβάστηκαν στο όνομα των πεθερικών ενός διαδίκου. Ένα από τα επιχειρήματα στο Δικαστήριο ήταν σε ποιον ανήκαν πραγματικά τα ακίνητα και αν το ζευγάρι συνέβαλε στην αγορά τους.

Τα πεθερικά εντάχθηκαν ως διάδικοι στην υπόθεση και κλήθηκαν να καταθέσουν στοιχεία  σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων.

Η κατάσταση της σχέσης σας.

Πρόσφατα αρραβωνιασμένοι ή συμβιώνετε; Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο μιας δεσμευτικής οικονομικής συμφωνίας (επίσης γνωστής ως προγαμιαίο συμβόλαιο), αν θέλετε να προστατεύσετε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο από τον νέο σας σύντροφο.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε αν ένα προγαμιαίο συμβόλαιο είναι απαραίτητο και να προετοιμάσουμε τη συμφωνία.

Χωρισμός; Ο χωρισμός από τον σύντροφό σας μπορεί να είναι μια τρομακτική εμπειρία και είναι δύσκολο να ξέρετε από πού να ξεκινήσετε ή τι πρέπει να κάνετε. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας και να σας εξηγήσουμε τη νομική διαδικασία.

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε τις σωστές συμβουλές.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε όσους έχουν προσφάτως αρραβωνιαστεί, de facto ζευγάρια, παντρεμένα ή σε διάσταση.

Για να αποφύγετε να βρεθείτε (ή οι γονείς σας) σε μια δύσκολη κατάσταση, καλέστε μας στο 8602 2000 για να κατανοήσετε τις επιλογές σας.